Баба Вида - Легенда

Живял някога български болярин, който бил заможен и много имотен. Обширните му владения се простирали на територии от Карпатите до Стара планина. Той имал три дъщери - Вида, Гъмза и Кула. Когато се споминал, те разделили бащините имоти помежду си. Едната сестра Кула се задомила на територията на сегашния български град Кула, другата сестра - Гъмза се омъжила в Сърбия в земите на днешен Гъмзиград. Но двете девойки прибързали в избора си на съпруг и случили на лоши мъже, които пропилели бащиното им наследство с лека ръка и изгубили всичко. Най-възрастната сестра от трите - Вида не се задомила, а останала цял живот сама. Тя изградила със собствени средства замък, където доживяла до дълбока старост. Крепостното укрепление успешно защитавало поданниците и земите й от чужди нападения. След смъртта на Вида в знак на благодарност местните хора нарекли замъка Баба Вида или Бабини Видини кули. Крепостта е известна така и до наши дни.